Saturday, 18 May 2013

en

Eli, Eli, lama sabachthani ...Ya Bapa mengapa engkau membiarkan semua penyiksaan ini terjadi .....

No comments:

Post a Comment